Kamila Vestergaard - Analizy BiznesoweAnaliza PEST – przegląd analiz, ciąg dalszy

Analiza biznesowa | sobota 22 Grudzień 2012 18:10
analiza_pest

Po dość długiej nieobecności mam przyjemność przedstawić założenia analizy PEST. Jest ona bardzo podobna do analizy STEEPVL, którą opisałam już wcześniej.

PEST  pozwala na analizę poszczególnych grup czynników na makrootoczenie organizacji. Analizuje się tutaj:

  • Otoczenie Polityczne
  • Otoczenie Ekonomiczne
  • Otoczenie Socjokulturowe
  • Otoczenie Technologiczne

Możemy również dodać

  • Otoczenie Środowiskowe  (wtedy nazwa analizy jest przekształcania na STEP)
  • Otoczenie Regulacyjne  (wtedy nazwa analizy jest przekształcania na PESTER)
  • Otoczenie Prawne (nazwa przekształcana na PESTL)
  • Otoczenie Demograficzne (nazwa przekształcana na PESTD)

 

I tak dalej… i tak dalej…  w zależności od tego, co może mieć wpływ na nasze otoczenie, odpowiednio wybieramy otoczenie i definiujemy nazwę analizy. Większość osób, mimo wzbogacenia analizy o otoczenie np. środowiskowe i demograficzne, nadal zostaje przy podstawowej nazwie PEST. Warto pamiętać, że nie ma to wpływu na sposób przeprowadzenia analizy – niezależnie od wybranych rodzajów otoczenia i ilości czynników metoda i kolejne etapy pozostają zawsze takie same.

Podobnie jak w STEEPVL, PEST zaczynamy od identyfikacji czynników, które przyporządkujemy do jednej spośród wyżej wymienionych grup. Najlepiej jest odbyć typową burzę mózgów – im więcej głów, tym mniejsze prawdopodobieństwo, że jakieś czynniki zostaną pominięte.

Później ustalamy w jaki sposób  poszczególne czynniki wpływają na organizację – które są ważne teraz, które mogą mieć znaczenie w przyszłości; które oddziaływują pozytywnie, a które negatywnie; które z nich oddziaływują silnie, a które słabiej. Warto uzasadnić dlaczego w ogóle jakiś czynnik wpływa na naszą firmę i krótko go scharakteryzować. W tym momencie zespół również może przeprowadzić burzę mózgów.

Najlepszym rozwiązaniem będzie zestawienie wyników w oddzielnych tabelach – oddzielna dla określenie siły oddziaływania, oddzielna dla sposobu oddziaływania, itd.

Kolejny etap  to określenie relacji między naszym przedsiębiorstwem a makrootoczeniem. Należy zastanowić się, co będzie skutkiem oddziaływania poszczególnych czynników z otoczenia na naszą organizację.

Można je podzielić na skutki, które odczujemy w krótkiej perspektywie (do pół roku), które odczujemy w średniej perspektywie (6 mcy-2 lata), a które w długiej (ponad 2 lata). Można też zastosować podział na przeszłość, teraźniejszość i przyszłość.

Myślę, że warto w jakiś sposób zaznaczyć te czynniki, gdzie istnieje zjawisko niepewności (sytuacje, w których określone decyzje mogą spowodować różne skutki, w zależności od tego, który z możliwych stanów rzeczy zajdzie, przy czym nie są znane prawdopodobieństwa wystąpienia poszczególnych z nich – wg Wikipedii). Wnosi to bowiem do wniosków bardzo ważną informację.

Efektem końcowym analizy PEST jest obraz wpływu otoczenia na nasza organizację: widzimy, co wpływa na nią pozytywnie, co negatywnie, i czy jest to silny wpływ, czy słaby – a to daje nam wskazówkę, na czym powinniśmy się skupić, na co uważać, co stanowi dla nas szansę, a co jest dla nas zagrożeniem.
Nie przypominam sobie, żeby w praktyce ktoś stosował PEST jako samodzielną analizę. Najczęściej stanowi ona uzupełnienie analizy SWOT bądź element analizy strategicznej, albo  jej wyniki wykorzystywane są jako podstawa do dalszych analiz. Niemniej jednak myślę, że jest użyteczna i warto ją stosować chociażby przy tworzeniu biznesplanów lub podczas planowania nowych przedsięwzięć jako ważny dodatek do SWOT – z pewnością pozwoli nam spojrzeć szerzej na nasz pomysł, a taka wiedza na pewno nigdy nam nie zaszkodzi

 

Brak komentarzy »

Brak komentarzy.

Kanał RSS z komentarzami do tego wpisu. TrackBack URI

Dodaj komentarz

*

*